Ansvarsfraskrivelse

Læs denne juridiske meddelelse og ansvarsfraskrivelsen, inden du bruger dette websted.

Ved at bruge dette websted accepterer du den juridiske meddelelse og accepterer denne ansvarsfraskrivelse.

Ophavsret

Du må kun downloade materiale, der vises på dette websted til ikke-kommerciel og personlig brug, forudsat at du respekterer og holder intakt al copyright, varemærke og andre beskyttede rettigheder, og at der ikke foretages nogen ændringer af materiale. Du må ikke kopiere, reproducere, genudgive, uploade, poste, transmittere eller distribuere på nogen måde indholdet på dette websted inklusive teksten, billederne, lyden og videoen til offentlig eller kommerciel brug eller kommunikation uden forudgående skriftlig tilladelse fra Callisto Jewellery, undtagen som tilladt i henhold til obligatoriske bestemmelser i lov om ophavsret. Tilladelsen til at bruge materiale, der vises på dette websted, inkluderer ikke design eller layout af Callisto Jewellery-webstedet eller noget andet websted, der ejes eller kontrolleres af Callisto Jewellery.

Varemærker

De varemærker og logoer, der vises på dette websted, er varemærker tilhørende Callisto Jewellery. Intet indeholdt på webstedet kan fortolkes som at give, underforstået eller på anden måde, nogen licens eller ret til at bruge nogen af ​​de varemærker, der vises på dette websted uden forudgående skriftlig tilladelse fra Callisto Jewellery.

Meddelelse

Eventuelle kommentarer eller materiale, der sendes til dette websted eller på anden måde til https://callisto-jewellery.dk vedrørende dette websted, behandles som ikke-fortroligt og kan bruges uden nogen begrænsninger eller betaling af Callisto Jewellery og betragtes som dets ejendom ved modtagelse. Dette inkluderer ikke personlige data.

Ansvarsfraskrivelse

Der tages rimelig omhu for at sikre, at webstedsindholdet er nøjagtigt og opdateret; Callisto Jewellery giver dog ingen garantier for nøjagtighed, rækkefølge, aktualitet eller fuldstændighed af dette websteds indhold og kan ophøre med at distribuere webstedet uden forudgående varsel.

Callisto Jewellery er ikke ansvarlig for tab, hvad enten det er direkte, indirekte, tilfældig eller følgeskab, der opstår som følge af adgang til, brug af eller tillid til noget af indholdet på dette websted eller sider, som dette websted er linket til, uanset om sådant indhold er blevet nøjagtig eller fuldstændig, og Callisto Jewellery betaler ikke nogen skade, uanset om det skyldes tab eller tilskadekomst, straffes eller på anden måde på grund af sådan adgang til, brug af eller tillid til noget af indholdet på dette websted eller sider, som dette websted er knyttet til.

Denne juridiske meddelelse og ansvarsfraskrivelse og indholdet af dette websted er udelukkende underlagt dansk lovgivning uden hensyntagen til dens lovvalgsregler. Enhver tvist, der opstår på grund af eller i forbindelse med denne juridiske meddelelse og ansvarsfraskrivelse eller fortrolighedspolitikken, skal, hvis den ikke kan løses i mindelighed, afgøres af Sø- og Handelsretten i København som det første forsikringssted.

Kontakt Callisto Jewellery

support@callisto-jewellery.dk