Hurtig levering 1-2 dage | 100 dages retur

Hurtig levering 1-2 dage | 100 dages retur

Din kurv

Din indkøbskurv er tom

Se disse kollektioner

Læs denne juridiske meddelelse og ansvarsfraskrivelsen, inden du bruger dette websted.

Ved at bruge dette websted accepterer du den juridiske meddelelse og accepterer denne ansvarsfraskrivelse.

Ophavsret

Du må kun downloade materiale, der vises på dette websted til ikke-kommerciel og personlig brug, forudsat at du respekterer og holder intakt al copyright, varemærke og andre beskyttede rettigheder, og at der ikke foretages nogen ændringer af materiale. Du må ikke kopiere, reproducere, genudgive, uploade, poste, transmittere eller distribuere på nogen måde indholdet på dette websted inklusive teksten, billederne, lyden og videoen til offentlig eller kommerciel brug eller kommunikation uden forudgående skriftlig tilladelse fra Callisto Jewellery, undtagen som tilladt i henhold til obligatoriske bestemmelser i lov om ophavsret. Tilladelsen til at bruge materiale, der vises på dette websted, inkluderer ikke design eller layout af Callisto Jewellery-webstedet eller noget andet websted, der ejes eller kontrolleres af Callisto Jewellery.

Varemærker

De varemærker og logoer, der vises på dette websted, er varemærker tilhørende Callisto Jewellery. Intet indeholdt på webstedet kan fortolkes som at give, underforstået eller på anden måde, nogen licens eller ret til at bruge nogen af ​​de varemærker, der vises på dette websted uden forudgående skriftlig tilladelse fra Callisto Jewellery.

Meddelelse

Eventuelle kommentarer eller materiale, der sendes til dette websted eller på anden måde til https://callisto-jewellery.dk vedrørende dette websted, behandles som ikke-fortroligt og kan bruges uden nogen begrænsninger eller betaling af Callisto Jewellery og betragtes som dets ejendom ved modtagelse. Dette inkluderer ikke personlige data.

Ansvarsfraskrivelse

Der tages rimelig omhu for at sikre, at webstedsindholdet er nøjagtigt og opdateret; Callisto Jewellery giver dog ingen garantier for nøjagtighed, rækkefølge, aktualitet eller fuldstændighed af dette websteds indhold og kan ophøre med at distribuere webstedet uden forudgående varsel.

Callisto Jewellery er ikke ansvarlig for tab, hvad enten det er direkte, indirekte, tilfældig eller følgeskab, der opstår som følge af adgang til, brug af eller tillid til noget af indholdet på dette websted eller sider, som dette websted er linket til, uanset om sådant indhold er blevet nøjagtig eller fuldstændig, og Callisto Jewellery betaler ikke nogen skade, uanset om det skyldes tab eller tilskadekomst, straffes eller på anden måde på grund af sådan adgang til, brug af eller tillid til noget af indholdet på dette websted eller sider, som dette websted er knyttet til.

Denne juridiske meddelelse og ansvarsfraskrivelse og indholdet af dette websted er udelukkende underlagt dansk lovgivning uden hensyntagen til dens lovvalgsregler. Enhver tvist, der opstår på grund af eller i forbindelse med denne juridiske meddelelse og ansvarsfraskrivelse eller fortrolighedspolitikken, skal, hvis den ikke kan løses i mindelighed, afgøres af Sø- og Handelsretten i København som det første forsikringssted.

Kontakt Callisto Jewellery

Hvis du har spørgsmål om denne juridiske meddelelse og ansvarsfraskrivelse, fremgangsmåden på dette websted eller din forretning med dette websted, bedes du kontakte oplysninger om, hvordan vi håndterer dine personlige data

Du ønsker sandsynligvis ikke, at dine personlige data ender i de forkerte hænder eller behandles til formål, som du er uenig med. Det er af denne grund, at vi har offentliggjort denne persondatapolitik, der informerer dig om alle de vigtige aspekter af, hvordan vi håndterer dine personlige data.

Denne persondatapolitik er opdelt i to hoveddele:

Et generelt afsnit, der gælder for al behandling af personoplysninger. Et specifikt afsnit, der beskriver alle de behandlingsaktiviteter, der er relevante for dig. Eventuelle afvigelser fra det generelle afsnit er beskrevet i dette afsnit.

Generel sektion

Ansvar

Den dataansvarlige for behandlingen af ​​dine personoplysninger er:

Callisto Jewellery

Brødmosen 30

DK-2690 Karlslunde

Danmark

E-mail: support@callisto-jewellery.dk

Dine rettigheder

Du har ret til at bede den dataansvarlige (Callisto Jewellery) om bekræftelse af, om der behandles personoplysninger, der vedrører dig.

Du har ret til at blive forsynet med oplysninger om personlige oplysninger, der er gemt på vores servere, der er relateret til dig.

Du kan få de data, der er gemt på vores servere, rettet eller slettet, eller har behandlingen af ​​dem begrænset.

Du har ret til at gøre indsigelse og ret til dataportabilitet, dvs. du har ret til at modtage dine personlige data fra os i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format.

Hvis behandlingen af ​​dine personoplysninger udføres på baggrund af dit samtykke (i henhold til artikel 6, stk. 1, litra a), eller 9, stk. 2, litra a), har du til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. For eksempel kan du kontakte den ansvarlige hos Callisto Jewellery nævnt ovenfor.

Du kan også indgive en klage til den relevante regulerende myndighed, Datatilsynet, Borgergade 28, 5, DK-1300 København K, Danmark, tlf .: +45 33 19 32 00.

Opbevaringstid for personlige data

Dine personlige data gennemgås regelmæssigt i overensstemmelse med vores interne politikker og slettes efter behov. Grundlæggende betyder dette, at dataene slettes, når behandlingsformålet er opfyldt. Skulle der gælde længere lovbestemte opbevaringsperioder, eller hvis dataene kræves til igangværende processer eller til forsvar mod erstatningskrav, lagres de pågældende data længere i overensstemmelse hermed.

Forpligtelse til at levere data

Levering af personoplysninger er frivillig, medmindre der er en juridisk forpligtelse hertil, eller medmindre oplysningerne er nødvendige for at indgå en juridisk bindende kontrakt med Callisto Jewellery.

Speciel sektion

IP-adresser

IP-adresser betragtes som personlige data. I princippet kræves IP-adresser til dataudveksling mellem forskellige enheder. I nogle tilfælde vil din IP-adresse blive videresendt til eksterne tjenesteudbydere eller processorer, når du bruger dette websted; sådan videresendelse er næsten altid nødvendig for, at hjemmesiden fungerer korrekt. I princippet lagres de komplette IP-adresser for besøgende på hjemmesiden.

Cookies

Cookies er filer, der gør det muligt for vores websted at gemme tilpassede oplysninger i din terminals browser. Cookies tjener primært til at forenkle brugen af ​​vores hjemmeside. Det er også muligt at bruge vores tjenester uden at gemme cookies. Du kan deaktivere lagring af cookies eller konfigurere din browser til at underrette dig, når der sendes cookies. Vi vil dog påpege, at webstedets brugervenlighed kan blive forringet uden brug af cookies. Flere oplysninger findes i vores cookiepolitik.

Logning af webserveren

Når du besøger vores websted, indsamler webserveren den IP-adresse, der aktuelt bruges af din pc, dato og klokkeslæt, browsertype og din pc's operativsystem, de sider, du ser, og serverens statuskode.

Formål

Vi bruger logfilerne til at sikre, at normal drift opretholdes, og så vi kan opdage og modvirke angreb på vores webserver.

Retsgrundlag

Det juridiske grundlag for behandling er artikel 6, stk. 1, litra f). Vores interesse er den problemfri drift af webserveren.

Modtagere eller kategorier af modtagere af de personlige data

Dataene videregives ikke.

Transmission til et tredjeland og garantier for et passende niveau af databeskyttelse

Overførsel til et tredjeland finder ikke sted.

Funktioner på hjemmesiden

Generel information og kontaktformular / anmodninger

Du finder en kontaktformular på vores hjemmeside. De personlige data, du indtaster i formularen (navn, kontaktoplysninger) behandles. Hvis du indtaster data der, behandles dataene som følger.

Formål

Formålet med behandlingen er at håndtere anmodninger om service eller at videresende kommunikation rettet til os.

Retsgrundlag

Retsgrundlaget er art. 6, stk. 1, litra b), GDPR.

Modtagere eller kategorier af modtagere af de personlige data

Dataene videregives ikke.

Opbevaringens varighed af de personlige data

Dataene bruges kun til at kontakte dig og til efterfølgende behandling af din anmodning.

Hvis du allerede er Callisto Jewellery-kunde, gemmes anmodningen blandt dine data under det firma, som du repræsenterer i vores interne CRM-system, for at give dig optimal service.

Alle data slettes fem år efter afslutningen af ​​kundeforholdet.

Hvis du endnu ikke er Callisto Jewellery-kunde, gemmes anmodningen blandt dine data under det firma, du repræsenterer i vores interne CRM-system, for at give dig optimal service. Hvis virksomheden afslutter sit samarbejde med Callisto Jewellery, slettes alle data fem år efter den endelige aktivitet udført på det registrerede selskab.

Akvisition

Generel information

Vi kontakter dig, fordi vi har mistanke om, at vores softwareløsning kan støtte dig i dit daglige arbejde.

Formål

Kontakt potentielle nye kunder.

Retsgrundlag

Det juridiske grundlag for behandling er artikel 6, stk. 1, litra f). Vores interesse er at etablere kontakt med potentielle nye kunder. Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod behandlingen af ​​dine personlige data.

Kategorier af personoplysninger

Kontaktoplysninger for potentielle kunder

Modtagere eller kategorier af modtagere af de personlige data

Dataene videregives ikke.

Opbevaringens varighed af de personlige data

Dataene vil kun blive brugt til at etablere kontakt og vil blive gemt i vores interne CRM-system.

Alle data slettes fem år efter den endelige aktivitet udført på det registrerede firma. Hvis kontakten resulterer i salg af en tjeneste, og hvis virksomheden efterfølgende opsiger sit samarbejde med Callisto Jewellery, slettes alle data fem år efter den endelige aktivitet, der er udført på det registrerede firma.

Yderligere information

Dataene om dig kommer fra offentligt tilgængelige kilder (data fra dit websted, data fra teleselskaber eller andre offentligt tilgængelige kilder) eller data, som vi har købt fra udbydere af sådan information.

Løbende dialog med kunderne

Generel information

Virksomheder, der er kunder, og de mennesker i virksomheden, som vi kommunikerer med og interagerer med, vil blive registreret i vores CRM-system. Vi opbevarer løbende korrespondance og enhver aktivitet hos vores kunder, der kan henføres til registrerede kontakter i virksomheden.

Formål

Formålet er at kunne levere de ønskede tjenester som en del af kontrakten indgået med vores kunder.

Retsgrundlag

Retsgrundlaget er art. 6 (1) (b) eller (c) GDPR.

Modtagere eller kategorier af modtagere af de personlige data

Dataene videregives ikke.

Opbevaringens varighed af de personlige data

Som Callisto Jewellery-kunde gemmes korrespondance / anmodninger under det firma, som du repræsenterer i vores interne CRM-system, for at give dig optimal service. Alle data slettes fem år efter afslutningen af ​​kundeforholdet.

Ansøgninger

Hvis du indsender en uopfordret ansøgning til Callisto Jewellery, eller hvis din ansøgning ikke resulterer i en ansættelse, slettes din ansøgning seks måneder efter, at behandlingen er afsluttet.

Retsgrundlag

Retsgrundlaget er art. 6 (1) (b) eller (c) GDPR.

Modtagere eller kategorier af modtagere af de personlige data

Dataene videregives ikke til support@callisto-jewellery.dk